ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2561 โดยจังหวัดยะลามีความประสงค์ที่จะสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ในปีงบประมาณ 2561 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ ห้องพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา

ภาพ / ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 10 ม.ค. 2561